Typ: P1

Príslušenstvo: 

- 2x gumový krúžok

- 1x kovová príchytka

Technické dáta P1

Údaje uvedené v tabuľkách majú informatívny charakter.

Toroidný transformátor v prevedení P1 s jedným primárnym
a jedným sekundárnym vinutím. Zabudovaná tepelná
vratná poistka.  viď - obrázok 1

Toroidný transformátor v prevedení P1 s jedným primárnym
a jedným sekundárnym vinutím. Zabudovaná tepelná
vratná poistka. viď - obrázok 2

Toroidný transformátor v prevedení P1 s dvoma primárnymi
a piatimi sekundárnymi vinutiami. Zabudovaná tepelná
vratná poistka. viď - obrázok 3

Copyright © 2017 TOWILA s.r.o.