Toroidné transformátory


Základ toroidného transformátora tvorí jadro z oceľového pásu v rôznych šírkach v závislosti od žiadaných konečných rozmerov
a výkonu transformátora. Tento oceľový pás je stočený do kruhového tvaru, čím je pevne daný charakteristický tvar toroidného
transformátora.Výhody toroidných transformátorov oproti EI transformátorom:
- menšie rozmery
( jadro môže byť viac sýtené, nakoľko jeho tvar sa správa takmer ako jeden celok s minimálnymi vzduchovými medzerami )
- menšia hmotnosť
( vzhľadom k vyššej celkovej účinnosti je spravidla potrebný menší počet závitov, menej použitého Cu drôtu, väčšia
ochladzovacia plocha )
- vyššia účinnosť
( väčšie sýtenie - minimálne vzduchové medzery )
- menší rozptyl magnetického poľa
( zaručuje vhodnejšie použitie v špecializovaných odvetviach ako napr. audiotechnika, medicínska technika a pod. )
- možný vyšší počet sekundárnych vinutí
( nezanedbateľnou výhodou je možnosť podstatne jednoduchšieho vytvárania vyššieho počtu sekundárnych vinutí - odbočiek )
- zabudovaná tepelná vratná poistka v primárnom vinutí
- vzhľadom k vyššie uvedeným výhodám nižšia konečná cena transformátora


Copyright © 2017 TOWILA s.r.o.