Medené lanká


Medené lanká tvoria copom zapletené medené drôty prevažne priemerov 0.05 mm , 0.071 mm ( holé Cu lanká ) a 0,2 mm
( pocínované Cu lanká ). Pri medených lankách z lakovaného Cu drôtu máme skúsenosti s používaním základného drôtu
do priemeru 0.5 mm.Výhody medených laniek:
- vysoká flexibila medeného lanka
( široká variabilita použitia )
- Odolnosť voči prúdovým nárazom- vysoká miera ohybnosti- vysoká miera tvarovej stability
( výborné držanie požadovaného tvaru )
- vhodnosť zapojenia aj vysokofrekvenčných obvodoch
- žíhanie holých medených laniek v peci v bezkyslíkatom prostredí
( zamedzenie oxidácie medi a zvýšenie odolnosti pri ohybe )
- možnosť vyhotovenia v kruhovom a plochom tvare

- medené lanká vyrábame z Cu drôtov holých, lakovaných a pocínovaných

Copyright © 2017 TOWILA s.r.o.