Towila s.r.o.                                                               

Robotnícka 297                                                           

017 01 Považská Bystrica                   GPS: N 49.12953, E 18.41414                                                               

IČO: 50516647                                                               Konateľ: Peter Banínec   DIČ:  2120360880                                                       Mob.: +421 903 528 855
IČ DPH: SK 2120360880                                           E-mail: peter@towila.com


Kancelária:                                                               Majster výroby: Jozef Beňo

Tel.:    +421 42 432 5428                                           Mob.: +421 903 255 447
E-mail:  info@towila.com                                   E-mail: beno@towila.com


Spoločnosť Towila, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri OS Trenčín oddiel Sro Vložka  číslo: 33706/ R                                                                                                                                                                                                                               Copyright © 2017 TOWILA s.r.o.